all-for-glory-logo
All For Glory - Foto Aanmelden

Ik wil niet weten wat ik later word, ik wil weten wie ik nu ben.

Aanmelden, en dan?

De weg naar verandering...

Om aan te melden gebruik je de link naar het formulier onderaan deze pagina. Ik zal dan contact opnemen en met jou en/of je ouder(s)/verzorger(s) overleggen wie er bij het eerste gesprek aanwezig zullen zijn. Dit is mede afhankelijk van je leeftijd.

Tijdens de intake bespreken we waarvoor je komt, leg ik uit hoe ik werk en maak ik een afweging of ik je goed kan helpen. Ook jij maakt een afweging. Namelijk of jij voldoende 'klik' met mij hebt en verder wilt gaan.

Vanuit wettelijke bepalingen maakt de praktijk gebruik van een overeenkomst. Afhankelijk van je leeftijd dient deze overeenkomst ook ondertekend te worden door je ouder(s)/verzorger(s).

Tijdens onze gesprekken stemmen we regelmatig af of jij je nog kunt vinden in de aanpak. Onze afspraken zijn wekelijks, om de week of met langere tussentijd als dat voor jou passend is. Ook overleggen we over eventuele gesprekken met je ouder(s)/verzorger(s).

All For Glory heeft verbindingen met diverse collega's voor doorverwijzing, samenwerking of collegiaal overleg. Onder andere met:
- Therapeutenhuis in Arnhem
- Arnhems Kinder-en Jeugdteam
- Kinder- en Jeugdpraktijken Regio Arnhem
- Jongerentherapeut.nl

Gebruik om aan te melden onderstaande link naar het digitaal aanmeldformulier. De gemiddelde wachttijd tot eerste afspraak op de locaties Duiven en Arnhem is drie weken, mede afhankelijk van uw mogelijkheden. Voor de psychomotore benadering op de locatie Groessen is er een wachtlijst, wat betekent dat aanmelden mogelijk is maar er pas een start kan worden gemaakt wanneer er plek ontstaat.

  • Moed
  • Gewoonte
  • Mogelijkheden?
  • Hulp
  • Ouders
  • Oplossingen?